اعضای تیم

ما را بیشتر بشناسید

علی تقوی
مدیر کل
مینا خدادادی
مدیر فروشگاه
سعید روحی
مدیر مالی
میلاد علیمرادیان
مدیر طراحی